8 sách hay về biển đảo Việt Nam đầy tính lịch sử, văn hóa và thiên nhiên

8 cuốn sách hay về biển đảo Việt Nam giới thiệu đến bạn đọc những câu chuyện thú vị về biển, đảo Việt Nam qua lời kể, hình ảnh và bản đồ.

Công Tác Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới

Công Tác Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới

Đại hội XII của Đảng đề ra đường lối, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trong đó Nghị quyết xác định nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Quan điểm của Đảng thể hiện sự phát triển tư duy, nhận thức lý luận của Đảng về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, phát triển.

Nhằm góp phần quán triệt, thực hiện tốt quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản và phát hành cuốn sách: Công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Nội dung sách gồm:

  • Phần I: Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
  • Phần II: Quan điểm của Đảng về bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới;
  • Phần III: Đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh;
  • Phần IV: Công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới;
  • Phần V: Phát triển kinh tế biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới;
  • Phần VI: Luật Biển Việt Nam và những quy định mới về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Khảo Cổ Học Biển Đảo Việt Nam – Tiềm Năng Và Triển Vọng

Khảo Cổ Học Biển Đảo Việt Nam – Tiềm Năng Và Triển Vọng

Việt Nam từ nhiều thế kỷ nằm trên một trong hai tuyến đường huyết mạch của hệ thống thương mại hàng hải Đông Nam Á, là cầu nối giữa hai khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Chẳng mấy chốc, đã có mối quan hệ với nhiều vương quốc, nền văn minh và trung tâm thương mại trên khắp châu Á và toàn cầu.

Trong lịch sử, người Việt và các cộng đồng cư dân sống trên lãnh thổ Việt Nam đã sớm có truyền thống khai thác biển, phát triển kinh tế hải thương. Từ những thế kỷ trước, sau Công nguyên, chủ nhân các nền văn hóa Văn Lang – Âu Lạc ở phía Bắc, Sa Huỳnh – Lâm Ấp – Chămpa ở miền Trung và Óc Eo – Phù Nam ở phương Nam đã có truyền thông khai thác biển, phát triển kinh tế, văn hóa biển và có nhiều mối liên hệ rộng lớn với thế giới bên ngoài.

Đến thế kỷ 10, trong thế đi lên của một dân tộc tự cường, các triều đại quân chủ Việt Nam đã chủ động thiết lập và mở rộng quan hệ giao thương với nhiều quốc gia trong khu vực. Trong suốt nhiều thế kỷ, các thương cảng của Việt Nam ở vùng biển đảo Đông Bắc (như Vân Đồn) hay miền Trung (mà tiêu biểu là các cửa ngõ giao thương vùng Nghệ – Tĩnh, Chiêm cảng – Hội An hay Thị Nại, Cù lao Phố, Hà Tiên…) đã có nhiều mối giao lưu rộng lớn với các quốc gia trong Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Thuyền buôn và sứ thuyền từ Trung Quốc, Lưu cầu cũng như các vương quốc Chămpa, Java, Palembang, Sukhothay, Ayutthaya, Chân Lạp… đã đến thiết lập quan hệ thương mại với Việt Nam. Sự hưng thịnh của quan hệ bang giao, giao thương quốc tế cũng như sự hình thành hệ thống thương cảng ở khu vực Đông Á không chỉ đem lại sự phồn vinh cho các dân tộc châu Á mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết, quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc.

Chủ Quyền Biển Đảo Việt Nam – Minh Chứng Lịch Sử Và Cơ Sở Pháp Lý

Chủ Quyền Biển Đảo Việt Nam – Minh Chứng Lịch Sử Và Cơ Sở Pháp Lý

Cuốn sách Chủ Quyền Biển Đảo Việt Nam – Minh Chứng Lịch Sử Và Cơ Sở Pháp Lý tập hợp những tư liệu, luận điểm nghiên cứu mang tính lịch sử và pháp lý về vấn đề chù quyền biển đảo Việt Nam, đưa ra những minh chứng lịch sử, những nhìn nhận khách quan của lịch sử và tầm nhìn thời đại, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và những giải pháp hữu hiệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Hoàng Sa, Trường Sa Là Của Việt Nam

Hoàng Sa, Trường Sa Là Của Việt Nam

Nội dung cuốn sách là tập hợp một số bài nghiên cứu, bài báo và những tư liệu mới của các nhà sử học và các nhà nghiên cứu, chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, xét về mặt lịch sử và luật pháp quốc tế.

Cuốn sách cũng đề cập tới bối cảnh của cuộc tranh chấp hiện nay đối với hai quần đảo này nói riêng và Biển Đông nói chung, cũng như những ý kiến về một giải pháp cho cuộc tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế. Kèm theo đó là những tư liệu liên quan, chẳng hạn toàn văn bản Tuyên bố về các nguyên tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông mà các nước ASEAN và Trung Quốc đã ký kết năm 2002.

Chủ Quyền Biển Đảo Việt Nam Xưa Và Nay

Chủ Quyền Biển Đảo Việt Nam Xưa Và Nay

Tự bao đời nay biển đảo đã gắn bó mật thiết với người Việt, đặc biệt trong thời đại ngày nay biển đảo là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ đất nước, chủ quyền quốc gia.

Là một quốc gia ven biển, Việt Nam có bờ biển dài, kinh tế biển và các ngành liên quan đến biển đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế đất nước cũng như góp phần quan trọng trong giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, hòa bình, độc lập của Tổ quốc.

Quyển sách “Chủ quyền biển đảo Việt Nam xưa và nay” do Lê Thái Dũng biên soạn, Nxb. Hồng Đức xuất bản sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn quá trình cha ông ta xác lập, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tài Nguyên, Môi Trường Và Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam

Tài Nguyên, Môi Trường Và Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam

Với nguồn tư liệu phong phú, cuốn sách cung cấp cho bạn đọc nguồn thông tin khá toàn diện và cập nhật về biển, đảo; tiềm năng và thế mạnh của biển, đảo Việt Nam; công tác quản lý, khai thác và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, căng thẳng hiện nay.

Cuốn sách cũng góp phần quan trọng vào việc giáo dục, nâng cao nhận thức cho Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, lòng tự hào về vùng “biển bạc” của Tổ quốc, về truyền thống của các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vùng biển thiêng liêng, bảo vệ từng phần lãnh thổ máu thịt của Tổ quốc Việt Nam.

Biển Việt – Đảo Việt

Biển Việt – Đảo Việt

Trong sự hiểu biết của mình, tác giả có mong muốn được giới thiệu một số giá trị lịch sử, văn hóa của đất nước quê hương chia sẻ cùng bè bạn.

Cuốn sách đầu tiên theo mảng đề tài này giới thiệu về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa chiến công của những người trên dải Trường Sơn có tên Ngàn dặm Trường Sơn ra đời năm 1982 được tái bản nhiều lần và được dịch ra tiếng Anh với tựa đề “The Hồ Chí Minh trail” (Đường mòn Hồ Chí Minh) đã tạo thêm cảm hứng để tác giả viết tiếp những tác phẩm sau.

Dự định viết về đảo ban đầu chỉ gói gọn với đảo Phú Quốc, một hòn đảo lớn, đẹp giàu nằm ở phía tây nam tổ quốc được hình thành từ năm 1985 và đã viết được một số trang rồi để đó. Mãi đến hôm nay, khi vấn đề biển đảo trở thành nội dung thời sự gắn với nhiệm vụ bảo về chủ quyền khơi lại cảm hứng thì tác giả muốn hoàn thiện khát vọng ngày nào.

Cuốn sách này có phần khác ý đồ ban đầu, đã viết rộng hơn, viết khá nhiều về các vùng đảo Việt. Đó là cả một vùng đảo nổi phong phú đẹp giàu thuộc Vịnh Bắc Bộ nổi tiếng với những Hạ Long, Bái Tử Long, Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Cát Hải, Vân Đồn, Cô Tô…Đó là vô số những đảo nhỏ rải rác suốt dọc bờ biển miền Trung vào đến biển miền Tây Nam tổ quốc mà người ta gọi là cồn, là hòn, là đá, là cù lao…như Cồn Cỏ, Cồn Niêu, là đá như Cô Lin, Len Đao, là cù lao như cù lao Chàm, cù lao Ré, là hòn như Hòn Mun, Hòn Khoai…Đó là những hòn đảo nổi tiếng như Côn Đảo, Phú Quốc từng là nơi giam giữ rất nhiều những lớp tù nhân yêu nước…Đó còn là ngàn vạn những đảo chìm, những rặng san hô ngập dưới nước hàng chục mét như vùng quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa, ở bãi ngầm Tư Chính, Quế Đường…Mỗi hòn đảo quả là một viên ngọc đẹp, mỗi vùng đảo là một phần xương thịt của non sông gấm vóc Việt Nam ta.

Những Điều Cần Biết Về Hai Quần Đảo Hoàng Sa Và Trường Sa Và Khu Vực Thềm Lục Địa Phía Nam

Những Điều Cần Biết Về Hai Quần Đảo Hoàng Sa Và Trường Sa Và Khu Vực Thềm Lục Địa Phía Nam

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam, về hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa và các nhà giàn DKI nằm trong khu vực thềm lục địa phía Nam. Đồng thời, sách cũng giới thiệu một số hoạt động của Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ các chủ quyền Việt Nam ở khu vực biển đảo, thềm lục địa trong thời gian gần đây.

Thông qua cuốn sách, nhóm tác giả hy vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức về các quyền Việt Nam trên biển Đông, xác định trách nhiệm các cấp – ngành, đoàn thể và mọi người dân Việt Nam hướng về biển đảo.

Trịnh Nhã

Tôi, Trịnh Nhã là một người yêu sách, đam mê đọc sách và là một blogger. Tôi thích tìm những cuốn sách mới để đọc và chia sẻ suy nghĩ của mình về chúng với những người khác. Tôi luôn chờ đợi cuốn sách hay tiếp theo của mình, và tôi không thích gì hơn là giới thiệu một cuốn sách hay cho ai đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button