4 sách hay về thanh toán quốc tế áp dụng cho hệ thống thương mại phức tạp

4 cuốn sách hay về thanh toán quốc tế cung cấp cho người đọc hướng dẫn chuyên sâu về cách quản lý các giao dịch quốc tế

Nghiệp Vụ Thanh Toán Quốc Tế

Nghiệp Vụ Thanh Toán Quốc Tế

Cuốn sách cung cấp thông tin về việc lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp nhất, cũng như ứng dụng kinh doanh ngoại tệ trong thanh toán quốc tế, cố gắng đảm bảo các thành viên tham gia bảo toàn được quyền lợi của họ trong các giao dịch.

Hơn nữa, cuốn sách hỗ trợ người đọc hiểu được các bài báo kinh doanh quốc tế được liên kết.

Nghiệp Vụ Ngân Hàng Quốc Tế

Nghiệp Vụ Ngân Hàng Quốc Tế

 • Chương 1: Hoạt động tài trợ ngoại thương và nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng quốc tế
 • Chương 2: Nghiệp vụ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu
 • Chương 3: Nghiệp vụ thanh toán quốc tế

Giáo Trình Thương Mại Quốc Tế

Giáo Trình Thương Mại Quốc Tế

 • Chương 1: Tổng quan về thương mại quốc tế
 • Chương 2: Lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế
 • Chương 3: Lý thuyết thương mại quốc tế hiện đại
 • Chương 4: Thương mại quốc tế nội ngành, lợi thế kinh tế theo quy mô và cạnh tranh không hoàn hảo
 • Chương 5: Tổ chức thương mại thế giới và các hiệp định thương mại
 • Chương 6: Liên kết thương mại quốc tế
 • Chương 7: Thương mại quốc tế và cán cân thanh toán quốc tế
 • Chương 8: Chính sách thương mại quốc tế
 • Chương 9: Chính sách thương mại của liên minh Châu Âu
 • Chương 10: Chính sách thương mại của cộng đồng ASEAN
 • Chương 11: Chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ
 • Chương 12: Chính sách thương mại của Trung Quốc
 • Chương 13: Công cụ thuế quan trong thương mại quốc tế
 • Chương 14: Công cụ phi thuế quan trong thương mại quốc tế
 • Chương 15: Biện pháp phòng về thương mại
 • Chương 16: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
 • Chương 17: Chuỗi giá trị toàn cầu

Thanh Toán & Tín Dụng Xuất Nhập Khẩu

Thanh Toán & Tín Dụng Xuất Nhập Khẩu

Thanh Toán & Tín Dụng Xuất Nhập Khẩu, Incoterms 2000, UCP – 600 bao gồm những gì mang ý nghĩa lý thuyết và thực tế ứng dụng thuộc lĩnh vực này trong cuộc sống hàng ngày để đáp ứng kịp thời nhu cầu của bạn đọc, sinh viên thuộc các chuyên ngành kinh tế, của các doanh nghiệp nói chung.

Nội dung sách bao gồm các chương:

 • Chương 1. Tỷ giá hối đoái và thị trường hối đoái
 • Chương 2. Các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường hối đoái
 • Chương 3. Thương mại quốc tế
 • Chương 4. Các phương tiện thanh toán quốc tế
 • Chương 5. Các phương thức thanh toán quốc tế
 • Chương 6. Những nghiệp vụ cơ bản của tín dụng xuất nhập khẩu

Trịnh Nhã

Tôi, Trịnh Nhã là một người yêu sách, đam mê đọc sách và là một blogger. Tôi thích tìm những cuốn sách mới để đọc và chia sẻ suy nghĩ của mình về chúng với những người khác. Tôi luôn chờ đợi cuốn sách hay tiếp theo của mình, và tôi không thích gì hơn là giới thiệu một cuốn sách hay cho ai đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button