4 sách hay về công đoàn cung cấp cho người đọc những thông tin vô cùng hữu ích

4 cuốn sách hay về công đoàn giúp người đọc hiểu được cơ sở lịch sử, kinh tế, xã hội và văn hóa của công đoàn, cũng như các hình thức công đoàn khác nhau.

Chính Sách Khen Thưởng Và Công Tác Công Đoàn Ngành Giáo Dục

Chính Sách Khen Thưởng Và Công Tác Công Đoàn Ngành Giáo Dục

Công tác chính trị được giữ vững ở các cơ quan, đơn vị, công tác thi đua khen thưởng là một nội dung chủ yếu của công tác Đảng. Thông qua thi đua và tán thành, hỗ trợ sự lạc quan, chủ động và đổi mới của mọi người, cũng như những thành công và kinh nghiệm thông thường của họ, khắc phục các vấn đề và hạn chế, thúc đẩy xu hướng tăng trưởng đi lên.

Hơn nữa, công đoàn là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; còn là người tổ chức, động viên đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, là nơi tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho xã hội.

Cuốn sách Chính Sách Khen Thưởng Và Công Tác Công Đoàn Ngành Giáo Dục được biên soạn để kịp thời cung cấp những quy định pháp luật mới nhất về chính sách khen thưởng và công đoàn đến với đông đảo đội ngũ giáo viên và người làm công tác công đoàn trong trường học.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

 • Phần I: Quy định mới về công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục
 • Phần II: Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động công đoàn trong trường học
 • Phần III: Quy định mới nhất về công tác quản lý cán bộ ngành giáo dục theo bộ luật lao động
 • Phần IV: Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
 • Phần V: Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động công tác phụ nữ
 • Phần VI: Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của hội chữ thập đỏ

Cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là một tài liệu hữu ích dành cho Hiệu trưởng trường học, lãnh đạo các cơ sở quản lý giáo dục và tất cả các bạn đọc.

Tìm Hiểu Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam – Luật Công Đoàn & Các Văn Bản Hướng Dẫn

Tìm Hiểu Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam – Luật Công Đoàn & Các Văn Bản Hướng Dẫn

Thời gian qua, Bộ Chính trị, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản mới về hướng dẫn Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các chính sách mới dành cho tổ chức công đoàn và người lao động, cụ thể như:

 • Quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03-02-2020 Về việc ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII);
 • Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20-02-2020 Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới;
 • Quyết định số 1355/QĐ-TLĐ ngày 01-10-2020 Về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2021.
 • Hướng dẫn số 08/HD-TLĐ ngày 05-08-2020 Quyết toán khoản chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách:

Tìm Hiểu Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam – Luật Công Đoàn & Các Văn Bản Hướng Dẫn.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

 • Phần thứ nhất. Luật Công đoàn – Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) và văn bản hướng dẫn thi hành
 • Phần thứ hai. Bộ luật Lao động và chính sách tiền lương, trợ cấp dành cho cán bộ công đoàn và người lao động
 • Phần thứ ba. Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn các cấp
 • Phần thứ tư. Công đoàn với quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện văn hóa công sở
 • Phần thứ năm. Đổi mới tổ chức, hoạt động và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công đoàn Việt Nam
 • Phần thứ sáu. Quy định về tài chính công đoàn
 • Phần thứ bảy. Hướng dẫn thi hành luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Sổ Tay Pháp Luật Dành Cho Cán Bộ Công Đoàn Và Các Chế Độ Chính Sách Mới Đối Với Người Lao Động

Sổ Tay Pháp Luật Dành Cho Cán Bộ Công Đoàn Và Các Chế Độ Chính Sách Mới Đối Với Người Lao Động

Cuốn sách Sổ Tay Pháp Luật Dành Cho Cán Bộ Công Đoàn Và Các Chế Độ Chính Sách Mới Đối Với Người Lao Động được biên soạn nhằm trang bị những kiến thức, nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn đối với cán bộ công đoàn các cấp, giúp cán bộ công đoàn, công đoàn viên hiểu rõ những quy định của pháp luật và nắm vững các hướng dẫn thực hiện mới nhất,

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

 • Phần thứ nhất. Điều lệ Công đoàn và văn bản hướng dẫn thi hành
 • Phần thứ hai. Luật Công đoàn và văn bản hướng dẫn thi hành
 • Phần thứ ba. Hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giải quyết khiếu nại tố cáo, tham gia khởi kiện, giải quyết tranh chấp lao động trong các tổ chức công đoàn
 • Phần thứ tư. Quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính, hướng dẫn thu, chi, quản lý tài chính, công khai tài chính của tổ chức công đoàn
 • Phần thứ năm. Hướng dẫn cụ thể quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn
 • Phần thứ sáu. Chính sách mới nhất về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động.

Tài Liệu Hướng Dẫn Kỹ Năng Công Đoàn Quy Định Về Việc Xếp Lương Đối Với Cán Bộ Công Đoàn Chuyên Trách

Tài Liệu Hướng Dẫn Kỹ Năng Công Đoàn Quy Định Về Việc Xếp Lương Đối Với Cán Bộ Công Đoàn Chuyên Trách

Cuốn sách gồm các phần sau:

 • Phần thứ nhất: Kỹ năng để trở thành cán bộ công đoàn giỏi
 • Phần thứ hai: Công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần XII Công đoàn Việt Nam
 • Phần thứ ba: Quy định mới nhất về tiền lương, trợ cấp, chế độ chi tiêu của người lao động, cán bộ công đoàn
 • Phần thứ tư: Các quy định, hướng dẫn hoạt động mới nhất của Công đoàn
 • Phần thứ năm: Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Công đoàn các cấp năm 2017

Trịnh Nhã

Tôi, Trịnh Nhã là một người yêu sách, đam mê đọc sách và là một blogger. Tôi thích tìm những cuốn sách mới để đọc và chia sẻ suy nghĩ của mình về chúng với những người khác. Tôi luôn chờ đợi cuốn sách hay tiếp theo của mình, và tôi không thích gì hơn là giới thiệu một cuốn sách hay cho ai đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button