3 sách hay về tài nguyên đất với những sự thật đáng ngạc nhiên

3 cuốn sách hay về tài nguyên đất giúp bạn hiểu rõ hơn về tài nguyên đất, đặc điểm, tài nguyên, ứng dụng, biện pháp quản lý,..

Quản Lý Đất Đai Và Bất Động Sản Đô Thị

Quản Lý Đất Đai Và Bất Động Sản Đô Thị

Quản lý đất đai và bất động sản đô thị là chủ trương trọng yếu, ưu tiên chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Bởi lẽ, trước hết đất đai là tài nguyên quý giá, ngành phát triển đất đai và BĐS đô thị là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tăng thu ngân sách và chiếm tỷ trọng đáng kể trong GDP của mỗi quốc gia.

Luật Đất đai & văn bản hướng dẫn thi hành – Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Luật Đất đai & văn bản hướng dẫn thi hành – Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ngày 06-01-2022, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.

Trong đó, sửa đổi một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai tại , như: sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 3 về giải thích từ ngữ đối với hành vi chiếm đất; bổ sung khoản 10 Điều 7 về xác định số lợi bất hợp pháp do vi phạm hành chính về đất đai: Việc nộp số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm đã xảy ra trước ngày  có hiệu lực chỉ áp dụng đối với các hành vi vi phạm mà các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai trước đây có quy định phải nộp số lợi bất hợp pháp;

Bên cạnh đó, Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các văn bản về quy hoạch sử dụng đất quốc gia bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, như: Nghị định số 03/VBHN-BTNMT ngày 04-5-2021 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13-11-2021 Về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 – 2025;

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đất đai và bạn đọc quan tâm đến những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động phối hợp với xuất bản cuốn sách: Luật Đất đai & văn bản hướng dẫn thi hành – Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai – Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ năm 2021- 2025.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

  • Phần thứ nhất: Luật Đất đai
  • Phần thứ hai: Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
  • Phần thứ ba: Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  • Phần thứ tư:Quy định về thu tiền sử dụng đất và miễn, giảm thuế sử dụng đất
  • Phần thứ năm: Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
  • Phần thứ sáu: Các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai
  • Phần thứ bảy: Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất, tiền thuê đất
  • Phần thứ tám: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
  • Phần thứ chín: Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Phần thứ mười: Quy định mới sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Địa Chất, Khoáng Sản Và Môi Trường Biển Đảo Việt Nam

Địa Chất, Khoáng Sản Và Môi Trường Biển Đảo Việt Nam

Địa chất – Khoáng sản – và môi trường biển đảo Việt Nam có một vị trí rất quan trọng trong việc tìm hiểu, nhận biết tổng hợp những kết quả có tính khoa học và thực tiễn trong nghiên cứu, điều tra, thăm dò và khai thác tài nguyên khoáng sản biển Việt Nam trong khoảng thời gian khá dài (hơn 70 năm qua), và một số kết quả nghiên cứu địa chất, kiến tạo, sinh khoáng liên quan nguồn gốc với các cấu trúc kiến tạo mảng (Plate tectonics).

Địa chất, khoáng sản và môi trường biển đảo Việt Nam do Ks. Đỗ Công Dự tổng hợp và biên soạn cung cấp cho bạn đọc các kiến thức tương đối bao quát về biển đảo Việt Nam, từ vị trí địa lý, địa chất, cấu trúc đến khoáng sản và các tiềm năng khai thác..

Trịnh Nhã

Tôi, Trịnh Nhã là một người yêu sách, đam mê đọc sách và là một blogger. Tôi thích tìm những cuốn sách mới để đọc và chia sẻ suy nghĩ của mình về chúng với những người khác. Tôi luôn chờ đợi cuốn sách hay tiếp theo của mình, và tôi không thích gì hơn là giới thiệu một cuốn sách hay cho ai đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button