4 sách hay về thuế thu nhập doanh nghiệp giúp bạn hiểu rõ hơn về lĩnh vực này

4 cuốn sách hay về thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho bạn đọc tìm hiểu cách thức hoạt động của hệ thống thuế thu nhập doanh nghiệp, những ưu điểm và nhược điểm của nó.

Kế Toán Thuế Trong Doanh Nghiệp Và Kỹ Năng Quyết Toán Thuế

Kế Toán Thuế Trong Doanh Nghiệp Và Kỹ Năng Quyết Toán Thuế

Mục Lục:

 • Chương 1: Tổng quan về kế toán thuế trong doanh nghiệp
 • Chương 2: Kế toán thuế và giá trị gia tăng
 • Chương 3: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Chương 4: Kế toán thuế thu nhập cá nhân
 • Chương 5: Kế toán thuế, thuế xuất nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt
 • Chương 6: Kế toán thuế nhà thầu và các loại thuế khác
 • Chương 7: Kỹ năng quyết toán thuế
 • Chương 8: Quyết toán thuế trong một số loại hình doanh nghiệp
 • Chương 9: Kỹ năng tối ưu hóa thuế phải nộp

Thuế Và Kế Toán Thuế Trong Doanh Nghiệp

Thuế Và Kế Toán Thuế Trong Doanh Nghiệp

Thuế Và Kế Toán Thuế Trong Doanh Nghiệp là một cái nhìn sâu sắc về các khái niệm thuế và kế toán thuế liên quan đến doanh nghiệp.

Bao gồm các nguyên tắc cơ bản của luật thuế và đưa ra lời giải thích toàn diện về cách doanh thu và chi tiêu của công ty bị đánh thuế.

Luật Doanh Nghiệp – Tổng Hợp Các Loại Thuế Chính Phải Nộp Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp

Luật Doanh Nghiệp – Tổng Hợp Các Loại Thuế Chính Phải Nộp Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần như sau:

 • Phần thứ nhất – Luật doanh nghiệp và những quy định chi tiết thi hành
 • Phần thứ hai – Tổng hợp những chính sách thuế về Thuế giá trị gia tăng
 • Phần thứ ba – Tổng hợp những chính sách thuế về Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Phần thứ tư – Tổng hợp những chính sách thuế về Thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)

Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)

Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp..

Trịnh Nhã

Tôi, Trịnh Nhã là một người yêu sách, đam mê đọc sách và là một blogger. Tôi thích tìm những cuốn sách mới để đọc và chia sẻ suy nghĩ của mình về chúng với những người khác. Tôi luôn chờ đợi cuốn sách hay tiếp theo của mình, và tôi không thích gì hơn là giới thiệu một cuốn sách hay cho ai đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button